Omya's Middlebury Marble Quarry

Address: 

Omya's Middlebury Marble Quarry
US Route 7 & Lower Foote St.
Middlebury, VT 05753
United States

Phone: 

(802) 770-7644